středa 1. listopadu 2017

Listy


List kopinatý - je jednoduchý list s čepelí 3x až 4x delší než širokou, k oběma koncům pozvolna se zužující a přibližně v dolní třetině nejširší

 

 

List kopinatý - je jednoduchý list s čepelí 3x až 4x delší než širokou, k oběma koncům pozvolna se zužující a přibližně v dolní třetině nejširší

List kopinatý
list obráceně kopinatý, tzn. jako kopinatý, ale nejširší v horní třetině.
Počítačem generovaný alternativní text:
 
List peřeno...
- je členěný list se zpeřenou žilnatinou, jehož jednotlivé listové úkrojky vyrůstají proti sobě.
Podle hloubky dělení se rozlišují zpeřeně členěné listy na:
·        peřenolaločné - členěné asi do 1/3 směrem k hlavní žilce nebo ke spodině čepele
·        peřenoklané - členěné asi do 1/2 směrem k hlavní žilce nebo ke spodině čepele
·        peřenodílné - členěné asi do 2/3 směrem k hlavní žilce nebo ke spodině čepele
·        peřenosečné - členěné zcela nebo téměř (tj. více než do 2/3) směrem k hlavní žilce nebo ke spodině čepele
 
 
Počítačem generovaný alternativní text:
enolBlcČný list hlohu
 
Počítačem generovaný alternativní text:
Peřenoklaný list máchelky srstnaté (Leontodon hisptdus)
 
Počítačem generovaný alternativní text:
Peřenosečný list hulevníku lékařského (S'symbrium officinaie)